Bu Sitede Darbe Olmuştur!

yüce limk üyeleri;

büyük wrzl'ın bize emanet ettiği sitesi ve alt siteleriyle bir bütün olan, limk.com cumhuriyeti, son yıllarda izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların tahriki ile, varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yönelik fikri ve fiziki haince saldırılar içindedir.

sitemiz, başlıca blogu artık işlemez duruma getirilmiş, limkler azalmıştır. sık sorulan sorular tezat ve susukunluğa bürünmüş, derebeylimkler ve ltükler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlarıyla siteyi kurtaracak birlik ve beraberliği sağlayamamışlar ve lüzumlu tedbirleri alamamışlardır. böylece yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini alabildiğine arttırmışlar ve limkçilerin limk ve polenük güvenliği tehlikeye düşürülmüştür.

limkçilik yerine irticai ve diğer sapık ideolojik fikirler üretilerek, sistemli bir şekilde ve haince, yenilerden eski limkçilere kadar eğitim kuruluşları, ltük sistemi, xlimk organları, derebeylik teşkilatı, üyelik kuruluşları ve nihayet sitemizin en masum köşelerindeki limkçilerimiz dahi saldırı ve baskı altında tutularak bölünme ve iç harbin eşiğine getirilmişlerdir. kısaca limk güçsüz bırakılmış ve acze düşürülmüştür.

aziz limk milleti:

işte bu ortam içinde limk silahlı tosbağa kuvvetleri, iç hizmet kanununun verdiği limk cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevini yüce limk milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve site yönetimine bütünüyle el koymuştur.

girişilen harekatın amacı, site bütünlüğünü korumak, limk-i birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç polenük savaşını ve kardeş kavgasını önlemek, site otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmaktır.

derebeylimkler ve ltük feshedilmiştir. derebeylimk üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır.

bütün site de sıkıyönetim ilan edilmiştir.

site dışına çıkışlar yasaklanmıştır.

limkçilerin can ve mal güvenliğini süratle sağlamak bakımından saat 05’den itibaren ikinci bir emre kadar kaaveye çıkma yasağı konulmuştur.

bu kollama ve koruma harekatı hakkında teferruatlı açıklama limk kaave radyoları ve televizyonun haber bülteninde tarafımdan yapılacaktır. limkçilerin sükunet içinde radyo ve televizyonları başında yayınlanacak bildirileri izlemelerini ve bunlara tam uymalarını ve bağrından çıkan limk silahlı tosbağa kuvvetlerine güvenmelerini beklerim.

dicdatorwolf

ne mutlu limkçiyim diyene!